9 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

9 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

  

 9 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ  

  1. ภาษีเงินได้
  2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  5. ภาษีสรรพสามิต
  6. ภาษีบำรุงท้องที่
  7. ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
  8. ภาษีป้าย
  9. อากรแสตมป์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา: kknaccounting

โพสต์เมื่อ :
2561-10-02
 102
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์